تماس با ما

آسیفا اصفهان

انجمن سینمایی فیلم سازان انیمیشن ایران-اصفهان

 

آدرس  وب سایت اختصاصی                                                                  http://asifa-esf.ir

دبیر خانه                                                                                               info@asifa-esf.ir

مدیر عامل   علی مفضّلی                                                                      manager@asifa-esf.ir