جلسه مشترک اعضای رسمی با هیئت مدیره آسیفا ایران

بنا بر تصمیم هیئت مدیره آسیفا ایران، مقرر شده است که نمایندگانی از این هیئت مدیره، در سفری یکروزه به اصفهان، پیرامون تغییرات و اصلاحات اساسنامه آسیفا ایران، تبیین برنامه های آتی در شهرستانها، تفکیک امور صنفی و فرهنگی آسیفا و سایر موارد احتمالی، جلسه ای با اعضای رسمی و هیئت مدیره آسیفا اصفهان برگزار نمایند.

هیئت مدیره آسیفا اصفهان، در حال حاضر مشغول به تدوین دستورجلسه و دعوت از مدیران مرتبط استانی جهت حضور در این نشست بوده و آماده دریافت پیشنهادات اعضای محترم می باشد.

از اعضای رسمی انجمن آسیفا اصفهان در خواست می شود، با حضور در این جلسه و ارایه راهکارهای عملی، زمینه را برای توسعه برنامه های آتی آسیفا در اصفهان فراهم نمایند و از آنجا که فعال ترین شعبه آسیفا در اصفهان مستقر است، یقینا آثار این نشست، در سایر شهرستانها نیز قابل رصد خواهد بود.

این برنامه روز پنجشنبه (چهارم بهمن ماه) در اصفهان برگزار خواهد شد که زمان دقیق (احتمالا بعد از ظهر) و مکان آن پس از برنامه ریزی، به زودی اعلام خواهد شد.

پیشاپیش به همکارانمان در آسیفا ایران خیرمقدم گفته و منتظر دیدار اعضای آسیفا اصفهان هستیم.

هیئت مدیره آسیفا اصفهان