مصوبات هیئت مدیره

سلام به شما هم آسیفای عزیز

از آنجاییکه می دانیم همگی مشتاقند تا از روند عملکرد هیئت مدیره، تصمیمات و سیر جلسات با خبر شوند و مانیز علاقمندیم تا صحبتها، دغدغه ها و نقصان های پیش روی خود را با شما در میان گذرایم، بنا براین هرهفته در این وب سایت خلاصه ای از جلسات هیئت مدیره آسیفا تقدیمتان می گردد.

جلسه هیئت مدیره در تاریخ یازده بهمن نود

جلسه هیئت مدیره در تاریخ بیست و پنج بهمن نود

اولین جلسه هیئت مدیره جدیددر سال نود و یک

جلسه هیئت مدیره در تاریخ نه اردیبهشت نود و یک

جلسه هیئت مدیره در تاریخ شانزده اردیبهشت نود و یک

جلسه هیئت مدیره در تاریخ بیست و سه اردیبهشت نود و یک

جلسه هیئت مدیره در تاریخ نه خرداد نود و یک

جلسه هیئت مدیره در تاریخ شانزدهم خرداد نود و یک