تیر ۱۳۹۰

انیماتورها: شادترین نیروی کار

بر اساس تحقیقات انجم شده توسط محققان دانشگاه شیکاگو بر روی نیروهای کار فعال در آمریکا و همچنین دیگر کشورهای دنیا مشخص شد که انیماتورها دارای بیشترین رضایت شغلی از کار خود هستند و همچنین شادترین آنها نیز می باشند. مرور ادامه

  • هنر حرکت بخشیدن به اشیای بیجان را انیمیشن گویند.

انیمیشن نوعی انگیزش هنری به حساب می آید که خیلی پیش از صنعت فیلم شکل گرفت. در واقع اولین طرح‌های دوران غارنشینی انسان که با ترسیم تعداد زیادی دست و پا برای ماموت‌ها، سعی در تفهیم راه‌رفتن این موجود داشت، نخستین نمونه‌ی انیمیشن می‌باشد. مرور ادامه