شهریور ۱۳۹۲

همزمان با برگزاری بیست و هفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، آسیفا اصفهان با معرفی یک گروه از کارشناسان انیمیشن به داوری آثار انتخاب شده برای بخش فیلم‌های کوتاه انیمیشن ایران خواهد پرداخت. مرور ادامه

مطابق با هماهنگی به عمل آمده با دبیرخانه جشنواره کودکان و نوجوانان، مقرر شد تا اعضای رسمی آسیفا اصفهان این امکان را داشته باشند تا به صورت رایگان تمامی فیلم‌های جشنواره را به تماشا بنشینند. مرور ادامه