خرداد ۱۳۹۳

به اطلاع آن دسته از اعضای آسیفا اصفهان که فبلا عضو خانه کارگر بوده اند می رساند، چنانچه قصد تمدید آن کارت را دارند تا تاریخ ۲۶ خردادماه با در دست داشتن کارت فبلی و پرداخت مبلغ ۷۰،۰۰۰ ریال به آقای پاک نژاد، این امکان وجود دارد که علاوه بر صرفه جویی در زمان خود، می توانید هزینه های مربوط به پست نیز معاف شوند.

ضمنا اشخاصی که تا کنون در این خصوص اقدام ننموده اند، می توانند با ارائه مدارک زیر به عضویت خانه کارگر درآیند:

  • تکمیل فرم مربوطه
  • دو قطعه عکس ۴*۳
  • کپی کارت ملی
  • پرداخت مبلغ ۷۰،۰۰۰ ریال

 

در همکاری با خانه کارگر، اعضای آسیفا اصفهان می توانند با تکمیل مدارک زیر ملی کارت شهروندی را دریافت نمایند:

  • کپی کارت ملی
  • کپی صفحه اول شناسنامه
  • تکمیل فرم های بانکی
  • پرداخت مبلغ ۸۵،۰۰۰ ریال (۸۵۰۰ تومان) جهت پرداخت به خانه کارگر

ملی کارت شهروندی تمامی مزایای سایر کارت های بانک ملی (عضو شبکه شتاب) را دارا بوده و علاوه بر آن امکان استفاده از آن در سامانه حمل و نقل شهری (پرداخت کرایه اتوبوس و تاکسی) نیز وجود دارد.