فروردین ۱۳۹۴

در اثر عدم هماهنگی با صندوق اعتباری هنر (متولی اصلی معرفی اعضای آسیفا اصفهان به سازمان تامین اجتماعی) و به دلیل عضو نبودن اعضای آسیفا در وب‌سایت این نهاد، بیمه‌ی بسیاری از اعضای آسیفا ایران در فروردین‌ماه ۱۳۹۴ قطع شده است که متاسفانه تمامی اعضای بیمه شده‌ی آسیفا اصفهان نیز در این دسته می‌باشند.

حال با توجه به بازه‌ی زمانی کوتاهی که صندوق اعتباری هنر برای رفع این مشکل اختصاص داده است از اعضایی که از کانال آسیفا اصفهان شامل مزایای بیمه هنرمندان شده‌اند و قصد ادامه‌ی آن را دارند، خواستاریم جهت تسویه‌ی حق عضویت آسیفا اصفهان تا سال ۱۳۹۴، عضویت در سایت صندوق اعتباری هنر، دریافت نامه‌ی مربوطه از نماینده‌ی صندوق در اصفهان و ارائه‌ی آن به شعبه‌ی تامین اجتماعی اقدام فرمایند.

مرور ادامه