دی ۱۳۹۶

نظر به برگزار نشدن مجمع عمومی عادی آسیفا ایران در تاریخ ششم مهرماه ۱۳۹۶ (به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی تشکیل مجمع)، به اطلاع کلیه اعضای رسمی آسیفااصفهان می‌رساند، مجمع عمومی در تاریخ نوزدهم دی ماه ۱۳۹۶ در خانه هنرمندان تهران مجددا برگزار شده و رای گیری در خصوص انتخاب هیئت مدیره جدید آسیفا ایران انجام خواهد شد. مرور ادامه