فراخوان مجمع عمومی آسیفا اصفهان

همزمان با شروع آخرین سال فعالیت هیئت مدیره آسیفا اصفهان و با نزدیک شدن به آغاز روزهای بهاری، برای بررسی عملکرد گذشته و برنامه های آینده آسیفا، جلسه مجمع عمومی با حضور اعضای رسمی آسیفا اصفهان، روز 19 اسفند (دوشنبه) ساعت 5 بعدازظهر در سالن کنفرانس خانه هنرمندان (چهارراه آبشار، پارک ایثارگران) برگزار خواهد شد.

حضور تمامی اعضای آسیفا (اعم از رسمی و وابسته) را ارج نهاده و آماده ارئه بیلان فعالیت های هیئت مدیره و دریافت نظر و پیشنهاد هستیم.

هیئت مدیره آسیفا اصفهان