تکمیل حق عضویت های معوقه تا سال ٩۶

به اطلاع اعضای محترم می رساند که جهت تکمیل حق عضویت های معوقه تا سال ٩۶، مبلغ باقیمانده را به حساب جدید آسیفا در بانک پاسارگاد به شماره کارت 3000 – 6264 – 2910 – 5022  و بنام حدادی پور-مفضلی  واریز نموده و مراتب را به مدیر کمیته اعضا (جناب آقای پاک نژاد) اعلام فرمایید.

با توجه به اخطاریه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر این اساس که مشتریان حقوقی بانکها ملزم به دریافت شناسنامه ملی میباشند، چندی است از سوی هیئت مدیره آسیفا اصفهان اقدامات لازم صورت پذیرفته ولی به دلیل بوروکراسی اداری هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. از این رو، به تازگی حساب جدیدی در بانک پاسارگاد افتتاح گردیده و جایگزین حساب پیشین بانک ملت شده است و واریز هرگونه وجه به حساب قدیمی قابل پیگیری و بازگشت نخواهد بود، لذا از اعضا تقاضا می شود که در زمان واریز دقت نمایند که بانک مقصد حتما بانک پاسارگاد باشد.

لازم به ذکر است که با توجه به ضوابط و اساسنامه آسیفا ایران، تنها آن دسته از اعضای رسمی که تسویه حساب کامل کرده باشند، حق رای و اجازه کاندیداتوری در انتخابات آسیفا ایران را دارا میباشند.
انتخابات آسیفا ایران در تاریخ ٢۶ اردیبهشت سال جاری در محل خانه سینما برگزار خواهد شد.