اطلاعیه آسیفا اصفهان در خصوص مجمع عمومی عادی آسیفا ایران

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی آسیفا ایران در خانه هنرمندان تهران به تاریخ ششم مهرماه 1396، به اطلاع کلیه اعضای رسمی آسیفااصفهان که عضو آسیفا ایران نیز می‌باشند می‌رساند، برای حضور در این مجمع و شرکت در انتخابات هیئت مدیره آسیفا ایران، در خصوص صدور معرفی‌نامه و دریافت کارت جدید عضویت با دفتر آسیفا اصفهان تماس گرفته و همچنین حضور خود در این مجمع را پیشاپیش اعلام نمایند.

همچنین آن دسته از اعضای رسمی که آشنایی کافی با کاندیداهای احتمالی هیئت مدیره آسیفا ایران را داشته و قصد استفاده از حق رای خود را دارند، می‌توانند به هرکدام از اعضای مورد تایید خود که در مجمع حضور خواهد داشت، وکالت کتبی و رسمی اعطا نمایند. اصل این وکالتنامه که متعاقبا به تایید هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید، می‌بایست پیشاپیش به دفتر آسیفا اصفهان نیز ارائه شود.

جهت هماهنگی در خصوص اعلام حضور در مجمع و همچنین ارایه وکالتنامه، با آقای محسن پاک‌نژاد (09132021689) تماس حاصل فرمایید.

در پایان، آسیفا اصفهان از اعضای خود تقاظا دارد که در این مجمع، حضور فعال داشته باشند.

با تشکر
هیئت مدیره آسیفا اصفهان