بهمن ۱۳۹۶

به اطلاع اعضاى محترم مى رساند، مجمع عمومى فوق العاده آسیفا اصفهان روز دوشنبه 9 بهمن ماه، از ساعت 16:00 به مدت دو ساعت، در سالن کنفرانس خانه هنرمندان اصفهان برگزار خواهد شد. مرور ادامه