همزمان با شروع آخرین سال فعالیت هیئت مدیره آسیفا اصفهان و با نزدیک شدن به آغاز روزهای بهاری، برای بررسی عملکرد گذشته و برنامه های آینده آسیفا، جلسه مجمع عمومی با حضور اعضای رسمی آسیفا اصفهان، روز ۱۹ اسفند (دوشنبه) ساعت ۵ بعدازظهر در سالن کنفرانس خانه هنرمندان (چهارراه آبشار، پارک ایثارگران) برگزار خواهد شد. مرور ادامه

خانه سینمای ایران در خصوص تحقق بخشیدن به ارایه خدمات به اعضای خود و همچنین ارتباط بهتر و سازمان یافته با دست اندرکاران سینمای ایران، اقدام به صدور شماره نظام سینمایی برای اعضا نموده است. مرور ادامه